Timmerwerken

Onder timmerwerken vallen de werkzaamheden zoals het plaatsen van boeiborden, vervangen van ramen, afhangen van deuren en het algemene aftimmerwerken in woningen